Pano

ELEKTRIK_PANO

Elektrikle çalışan araçların kontrol ve komuta düğmeleri, ekran, sinyal lambası vb. parçalarının bir arada toplandığı bölümdür …

  • Elektrik panoları, tesislerin ihtiyaçlarına uygun hazırlanan elektrik tek hat şemasına uygun olarak yapılır.
  • Elektrik tek hat şemalarında sembol listeleri yeterince dikkatli, teknik hataya sebep olabilecek muhtemel aksaklıklar olmadan yapılır.
  • Tek hat şemasında elektriksel büyüklükleri görebilmek için gerekli ölçü aletleri, motor kumandası ve çeşitli by-pass transfer uygulamaları kullanıcı projesi doğrultusunda hazırlanır.
  • Alçak gerilim panoları tesisin her türlü ağır koşul ve şartlarına uygun tesis edilir.
  • Elektrik panolarının bulunduğu pano odalarında yerleşimlere önemle dikkat edilir hem teknik hem de mali açıdan en uygun kullanışlı yerleşim detayı hazırlanır.
  • Panolar son kullanıcının ihtiyaçlarına uygun yapılır.
  • Elektrik panoları can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu gibi yüksek seviyede bir işletme ve servis devamlılığı sağlanır.
  • Panolar tesisin ihtiyacına göre giriş-çıkış kabloları pano içi kablo taşıma atkıları yardımıyla veya pano içerisinde bulunacak kablo holleri vasıtasıyla taşınır.
  • Panolar içerisinde güç kabloları ihtiyaca göre alttan ve üstten çıkış yapılacak şekilde dizayn edilir, en son imalat aşamasında ise kabloların hangi noktadan giriş yapılması gerektiği kesinlik kazandırılır.
  • Panonun girişleri kablonun haricinde bus-bar modülü veya bakır bara bağlantısına uygun olarak tasarlanır. Pano giriş şalterine uygun bakır bara kesiti seçilir ve giriş için bakır baraya montaj edilecek kablo miktarlarına göre işlem yapılır.