Aydınlatma ve Priz Sortileri

Linye ve sorti, elektrik iç tesisatında isminden sıklıkla söz edilen iki kavramdır. Görevleri, sigorta kutusuna kadar gelen elektrik enerjisinin beslenecek aydınlatma armatürüne, prize veya cihaza ulaştırılmasını sağlamaktır.

 

 

Linye Nedir ?

Linye hattı, evin sigorta kutusundan başlayıp ilk aydınlatma veya priz buatına kadar olan hattır. Eğer linye bir aydınlatma devresini besliyorsa “aydınlatma linyesi”, priz devresini besliyorsa “priz linyesi” olarak adlandırılır. Her iki linye hattı da çekilirken 3x(1×2,5) mm² ‘lik bakır iletkenli kablo kullanılır. Sigorta kutusunda her linye hattı için bir adet anahtarlı otomatik sigorta tesis edilir. Aydınlatma linyeleri için “B” tip , priz linyeleri için ise “C” tip anahtarlı otomatik sigorta kullanılır.

Sorti Nedir ?

Sorti hattı, linyenin bittiği buattan aydınlatma armatürüne, prizlere veya beslenilecek cihaza kadar giden hattır. Eğer sorti bir aydınlatma armatürünü besliyorsa “aydınlatma sortisi”, prizi besliyorsa “priz sortisi” olarak adlandırılır. Priz sortisi çekilirken 3x(1×2,5) mm² ‘lik bakır iletkenli kablo, aydınlatma sortisi çekilirken 3x(1×1,5) mm² ‘lik bakır iletkenli kablo kullanılır. Sortilerde “güvenlik hatlı” tanımı o sortinin koruma topraklama kablosu içerdiğini belirtmektedir. Birim fiyat kitapçıklarında aydınlatma sortileri normal sorti olarak geçer.

Sorti Fiyatı Nasıl Belirlenir ?

Sorti fiyatı belirlemesinde bu tesisatın uzunluğuna bağlı olarak kullanılacak kablo, boru, buat, kasa, sabitleme aparatları gibi tüm malzemelerin fiyatlarının toplamıdır.

Aşağıda bazı sorti çeşitleri örnek olarak verilmiştir:

 • NORMAL AYDINLATMA SORTİ
 • KOMİTATÖR SORTİ
 • VAVİEN SORTİ
 • PARALEL AYDINLATMA SORTİ
 • PRİZ SORTİ
 • PARALEL PRİZ SORTİ
 • GÜVENLİK HATLI NORMAL SORTİ
 • PANJUR SORTİSİ
 • GÜVENLİK HATLI KOMÜTATÖR SORTİ
 • GÜVENLİK HATLI VAVİEN SORTİ
 • GÜVENLİK HATLI PARALEL SORTİ
 • GÜVENLİK HATLI PARALEL PRiZ SORTİSİ
 • PARALEL PANJUR SORTİSİ
 • GÜVENLİK HATLI AVİZE SORTİSİ
 • GÜVENLİK HATLI PRİZ SORTİSİ
 • KAPI ZİLİ SORTİSİ
 • TELEFON TESİSATI SORTİSİ
 • TELEVİZYON SORTİSİ